Region Skånes upphandlingar Måltider till patienter och personal i Helsingborg och Ystad

Måltider till patienter och personal i Helsingborg och Ystad

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandling av måltider till patienter och personal i Helsingborg och Ystad (varav patientmåltider till Ystad och personalmåltider (matlådan) i Helsingborg och Ystad är optioner)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-09-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-07-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000982