Region Skånes upphandlingar Lu: Ombyggnad hissar 1-12 (sänghissar 7-12)

Lu: Ombyggnad hissar 1-12 (sänghissar 7-12)

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

6 st befintliga hissar 40:07–12, varav hiss 40:09 är en bygghiss, skall

moderniseras i befintliga hisschakt och maskinrum, inom SUS i Lund.

Ovanstående uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar endast

som orientering.

Sista anbudsdag
41 dagar kvar

(2024-08-31)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-06-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

81014000-408030-44855