Region Skånes upphandlingar Lu: By 82 Hissbyte 01-10 (82:01-03)

Lu: By 82 Hissbyte 01-10 (82:01-03)

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

3 st befintliga hissar 82:01, 82:02 och 82:03, skall ersättas med nya hissar i

befintligt hisschakt, inom SUS i Lund.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-10-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

81018200-407436-44404