Region Skånes upphandlingar Lu: By 82 Hissbyte 01-10 (82:01-03 & 82:07-09)

Lu: By 82 Hissbyte 01-10 (82:01-03 & 82:07-09)

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

6 st befintliga hissar 82:01-03 och 82:07-09, skall ersättas med nya hissar i

befintligt hisschakt, inom SUS i Lund.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-31)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-03-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

81018200-407436-44478