Region Skånes upphandlingar Lu: By 11 Hissbyte 01 + 02

Lu: By 11 Hissbyte 01 + 02

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

2 st befintliga hissar 11:01 och 11:02, skall ersättas med nya hissar, samt att schakten skall byggas om för att klara 2 st sänghissar, i befintligt hisschakt, inom SUS i Lund.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-07-05)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

81011100-407435-44425