Region Skånes upphandlingar LOV - LARO-mottagning i Vårdval Skåne

LOV - LARO-mottagning i Vårdval Skåne

Region Skåne, Kristianstad

Förfrågningsunderlag och Avtal för LARO-mottagning (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende) i Vårdval Skåne.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2013-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

1200026