Region Skånes upphandlingar Lkr: Utbyte hiss 3B, by 03 & 6A, by 06

Lkr: Utbyte hiss 3B, by 03 & 6A, by 06

Region Skåne, Regionfastigheter, MALMÖ

2 st befintliga hissar 3B och 6A, skall moderniseras i befintliga hisschakt

och maskinrum, inom Lasarettet i Landskrona.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-29)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-02-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

82010000-408636-29016