Ljuskällor

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Extern remiss inför kommande upphandling av ramavtal Ljuskällor. Upphandlingen har till syfte att säkerställa Beställarens behov av ljuskällor enligt givna förutsättningar i förfrågningsunderlaget. Uppdraget omfattar inte utomhusbelysning, armaturer eller dylikt.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-08-20)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-07-23

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-FA000138