Ljuskällor

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Upphandling avseende ramavtal för ljuskällor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-27

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-FA000103