Region Skånes upphandlingar Leverantörspresentation Kirurgisk diatermi

Leverantörspresentation Kirurgisk diatermi

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Välkomna att delta på leverantörspresentation för kirurgisk diatermi.

Välkomna att delta på leverantörspresentation för kirurgisk diatermi. Hänvisar till publicerat underlag i Tendsign.

Sista svarsdag
Svarstiden utgått

(2021-04-21)

Förfarande

”Request for information”, RFI

Publicerad

2021-04-10

Dokumenttyp

Meddelande om request for information, RFI

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI210036