Region Skånes upphandlingar LC-OCT för forskning

LC-OCT för forskning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

LC-OCT för kliniskt patientnära forskningsprojekt

Utrustningen kombinerar konfokallasermikroskopi med optisk koherenstomografi (OCT) i samma avbildningsapparatur. Teknologin LC-OCT är en icke-invasiv avbildningsteknik som ger vertikala histologi-liknande bilder med mycket hög upplösning och kommer användas för tumöravbildning och tumörbedömning preoperativt.

Utrustningen är att betrakta som ett kombinerat lasermikroskop, som man håller mot den hudtumör som ska undersökas, och det genereras då en digital bild som kan liknas vid den bild patologerna kan se när en tumör är bortopererad och nedsnittad till tunna tumörsnitt för att bedömas i vanligt ljusmikroskop. Fördelen är att man gör undersökningen direkt på huden och utan att först behöva göra själva operationen

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2022-11-13

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001677