Region Skånes upphandlingar Landskrona stadstrafik

Landskrona stadstrafik

Region Skåne, Skånetrafiken, Hässleholm

Ansökansinbjudan till Skånetrafikens upphandling gällande Landskrona stadstrafik

Trafikuppdraget har för avsikt att skapa en god affärsmässighet och ett helhetsperspektiv kring kollektivtrafiken i Landskrona tätort. Trafikuppdraget kommer innehålla både stadsbusstrafik och busstrafik på Ven.

Trafikuppdraget planeras ha trafikstart i samband med tidtabellskiftet december 2024.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2022-04-22)

Förfarande

Förhandlat förfarande med meddelande om upphandling

Publicerad

2022-03-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

59/2021