Region Skånes upphandlingar Läkemedlet Yervoy - substansen ipilimumab

Läkemedlet Yervoy - substansen ipilimumab

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Avtalet omfattar inköp av läkemedlet Yervoy innehållande den aktiva substansen ipilimumab (L01FX04).

----

Ang uppgift om upphandlingens värde I enlighet med svensk lagstiftning görs bedömningen att uppgift om pris/värde ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§ samt 19 kap 3§. Siffran "1" har angetts då fältet "Värde" är obligatoriskt att fylla i

Avtalet omfattar inköp av läkemedlet Yervoy innehållande den aktiva substansen ipilimumab (L01FX04).

Leverantören åtar sig att leverera läkemedlet till Köparen i enlighet med ingånget Avtal.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2022-12-04

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002561