Region Skånes upphandlingar Läkemedlet Spinraza - substansen nusinersen

Läkemedlet Spinraza - substansen nusinersen

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Avtalet omfattar inköp av Läkemedlet Spinraza - substansen nusinersen (M09AX07).

--

Ang uppgift om upphandlingens värde

I enlighet med svensk lagstiftning görs bedömningen att uppgift om pris/värde ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§ samt 19 kap 3§. Siffran "1" har angetts då fältet "Värde" är obligatoriskt att fylla i.

Upphandlingen omfattar inköp av läkemedlet Spinraza - substansen nusinersen (M09AX07).

Leverantören åtar sig att leverera läkemedlet till Köparen i enlighet med ingånget Avtal.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2022-12-04

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002588