Region Skånes upphandlingar Läkemedlet Poteligeo - substansen mogamulizumab

Läkemedlet Poteligeo - substansen mogamulizumab

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Avtalet omfattar läkemedlet Poteligeo innehållande den aktiva substansen mogamulizumab (L01FX09).

--

Ang uppgift för upphandlingens värde

I enlighet med svensk lagstiftning görs bedömning att uppgiften om pris/värde ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§ och 19 kap 3§. Siffran "1" har angetts i fältet "Värde".

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Förhandlat förfarande utan meddelande om upphandling

Publicerad

2024-03-05

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-O000047