Region Skånes upphandlingar Läkemedlet Padcev- substansen enfortumab vedotin

Läkemedlet Padcev- substansen enfortumab vedotin

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen omfattar inköp av läkemedlet Padcev innehållande den aktiva substansen enfortumab vedotin (L01FX13).

---

Ang uppgift för Upphandlingens värde

I enlighet med svensk lagstiftning görs bedömningen att uppgift om pris/värde ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§ sam 19 kap 3§. Siffran "1" har angetts då fältets "Värde" är obligatoriskt att fylla i.

Upphandlingen omfattar inköp av läkemedlet Padcev innehållande den aktiva substansen enfortumab vedotin (L01FX13).

Leverantören åtar sig att leverera läkemedlet till Köparen i enlighet med ingånget Avtal.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2023-02-16

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000120