Region Skånes upphandlingar Läkemedlet Libmeldy

Läkemedlet Libmeldy

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen omfattar inköp av läkemedlet Libmeldy, atidarsagene autotemcel (A16AB21).

_______________________________

Ang uppgift för Upphandlingens totala värde

I enlighet med svensk lagstiftning görs bedömningen att uppgift om pris/värde ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§ samt 19 kap 3§. Siffran "1" har angetts då fältets "Värde" är obligatoriskt att fylla i.

Upphandlingen omfattar inköp av läkemedlet Libmeldy, atidarsagene autotemcel (A16AB21).

Leverantören åtar sig att leverera läkemedlet till Beställande enhet hos Köparen i enlighet med Avtal och vid var tid gällande produktmanual och kvalitetsavtal.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2023-03-04

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O002878