Region Skånes upphandlingar Läkemedlet Crysvita- substansen burosumab

Läkemedlet Crysvita- substansen burosumab

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen omfattar inköp av läkemedlet Crysvita innehållandet den aktiva substansen burosumab (M05BX05).

---

Ang uppgift för Upphandlingens totala värde

I enlighet med svensk lagstiftning görs bedömningen att uppgift om pris/värde ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§ samt 19 kap 3§. Siffran "1" har angetts då fältets "Värde" är obligatoriskt att fylla i.

Upphandlingen omfattar inköp av läkemedlet Crysvita innehållandet den aktiva substansen burosumab (M05BX05). Leverantören åtar sig att leverera läkemedlet till Köparen i enlighet med ingånget Avtal.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2023-06-14

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O001477