Region Skånes upphandlingar Läkemedelsförsörjning till Region Skånes sjukvård 2025

Läkemedelsförsörjning till Region Skånes sjukvård 2025

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser Region Skånes läkemedelsförsörjning: Uppdrag A avser bl a: Expedierande sjukhusapotek med lager av hela förpackningar, Beställningssystem för Externt beställande enheter, Utökat säkerhetslager avseende försörjningsberedskap, Samhällskris 

Uppdrag B avser bl a: Beredningstjänster, Manuellt produktval, Utökat säkerhetslager avseende försörjningsberedskap - Beredningstjänster, Patientindividuellt packade doser, PiD, Kliniska prövningar.

Läkemedelsförsörjning till Region Skånes sjukvård 2025

Uppdrag A avser bl a: Expedierande sjukhusapotek med lager av hela förpackningar, Beställningssystem för Externt beställande enheter, Utökat säkerhetslager avseende försörjningsberedskap, Samhällskris

Läkemedelsförsörjning till Region Skånes sjukvård 2025

Uppdrag B avser bl a: Beredningstjänster, Manuellt produktval, Utökat säkerhetslager avseende försörjningsberedskap - Beredningstjänster, Patientindividuellt packade doser, PiD, Kliniska prövningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-05-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-03-31

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-POL000502