Region Skånes upphandlingar Läkemedelsautomater

Läkemedelsautomater

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av Läkemedelsautomater designade efter respektive beställande förvaltnings behov för Region Skåne,  för införande i pilotfas, utrullning av resterande automater (breddinförande) vid godkänd pilot samt utveckling av läkemedelsautomatsystem

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-04)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-18

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002117