Region Skånes upphandlingar Läkemedel Yescarta

Läkemedel Yescarta

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Avtalet omfattar inköp av läkemedlet Yescarta innehållande den aktiva substansen axikab-tagenciloleucel (L01XX70). Huvudsaklig insatsvara till läkemedlet är autologa T-celler.

I enlighet med svenska lagstiftningen görs bedömningen att uppgift om pris ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§ och Lagen om offentlig upphandling 12kap 20§.

Siffran "1" angiven då fältet "Värde" är obligatoriskt att fylla i.

Omfattar läkemedlet Yescarta innehållande den aktiva substansen axikab-tagenciloleucel (L01XX70). Huvudsaklig insatsvara till läkemedlet är autologa T-celler.

Leverantören åtar sig att leverera läkemedlet till Beställande enhet hos Köparen i enlighet med ingånget Avtal och vid var tid gällande leveransavtal med Beställande enhet.

Köparens förbinder sig inte att avropa en viss kvantitet, utan Leverantören är skyldig att leverera det verkliga behovet för Köparens kliniska verksamhet.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2021-06-25

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O001273