Region Skånes upphandlingar Läkemedel Ultomiris

Läkemedel Ultomiris

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Avtalet omfattar inköp av läkemedel Ultomiris innehållande den aktiva substansen ravulizumab (L04AA43).

----

Ang uppgift för Upphandlingens totala värde

I enlighet med svensk lagstiftning görs bedömningen att uppgift om pris/värde ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§ samt 19 kap 3§. Siffran "1" har angetts då fältet "Värde" är obligatoriskt att fylla i.

Upphandlingen omfattar inköp av läkemedlet Ultomiris innehållande den aktiva substansen ravulizumab (L04AA43)

Leverantören åtar sig att till Köparen samt till övriga verksamheter med vilka Köparen har avtal med, leverera Läkemedel i enlighet med detta Avtal. Varor som omfattas framgår av Avtalet.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2021-07-16

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O000351