Region Skånes upphandlingar Läkemedel Ultomiris - substansen ravulizumab

Läkemedel Ultomiris - substansen ravulizumab

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Avtalet omfattar läkemedlet Ultomiris (Läkemedlet) innehållande den aktiva sub-stansen ravulizumab (L04AA43).

---

Ang uppgift för upphandlingens värde

I enlighet med svensk lagstiftning görs bedömningen att uppgiften om pris/värde ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§. Siffram "1" har angetts i fältet "Värde".

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Förhandlat förfarande utan meddelande om upphandling

Publicerad

2024-01-02

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O003441