Region Skånes upphandlingar Läkemedel Tegsedi - substansen inotersen

Läkemedel Tegsedi - substansen inotersen

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen omfattar inköp av läkemedlet Tegsedi innehållande den aktiva substansen inotersen (N07XX15).

--

Ang uppgift för upphandlingens totala värde

I enlighet med svensk lagstiftning görs bedömningen att uppgiftom pris/värde ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§. Siffran "1" har angetts i fältet "Värde" .

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Förhandlat förfarande utan meddelande om upphandling

Publicerad

2023-11-15

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer