Region Skånes upphandlingar Läkemedel Tecvayli - substansen teklistamab

Läkemedel Tecvayli - substansen teklistamab

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Avtalet omfattar läkemedlet Tecvayli innehållande den aktiva substansen teklistamab (L01FX24).

--

Ang uppgift för upphandlingens värde

I enlighet med svensk lagstiftning görs bedömning att uppgiften om pris/värde ska

beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§

och 19 kap 3§. Siffran "1" har angetts i fältet "Värde"

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Förhandlat förfarande utan meddelande om upphandling

Publicerad

2024-03-18

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2024-O000248