Region Skånes upphandlingar Läkemedel Spinraza -substans nusinersen

Läkemedel Spinraza -substans nusinersen

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Avtalet omfattar läkemedlet Spinraza innehållande den aktiva substansen nusinersen (M09AX07).

Leverantören åtar sig att till Köparen samt till övriga verksamheter med vilka Köparen har avtal med, leverera Läkemedel i enlighet med detta Avtal. Här innefattas även läkemedelsleveranser som avser vård Köparen utför på uppdrag av andra svenska regioner.

--

Ang uppgift för upphandlingens totala värde

I enlighet med svensk lagstiftning görs bedömningen att uppgift om pris/värde ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§, 19 kap, 3§. Siffran "1" har angetts i fältet "Värde" så rutan inte är tom.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Förhandlat förfarande utan meddelande om upphandling

Publicerad

2024-02-13

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O003342