Läkemedel Phesgo

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen omfattar inköp av läkemedlet Phesgo innehållande den aktiva substansen pertuzumab och trastuzumab (L01XY02).

Leverantören åtar sig att leverera käkemedlet till Köparen i enlighet med ingånget Avtal.

---

Ang Upphandlingens totala värde

I enlighet med svensk lagstiftning görs bedömning att uppgift om pris ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§ och 19 kap 3§. Siffran "1" är angiven då fältet "Värde" är obligatoriskt att fylla i.

Upphandlingen omfattar inköp av läkemedlet Phesgo innehållande den aktiva substansen pertuzumab och trastuzumab (L01XY02).

Leverantören åtar sig att leverera käkemedlet till Köparen i enlighet med ingånget Avtal.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2021-12-24

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O000669