Region Skånes upphandlingar Läkemedel parenteralt järn och botulinumtoxin samt infektionsläkemedel

Läkemedel parenteralt järn och botulinumtoxin samt infektionsläkemedel

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

I denna upphandlingen ingår rekvisitionsläkemedel med järn, parenteralt och botulinumtoxin samt läkemedel inom terapiområde infektion, bla cefalosporiner, immunglobulin mot HpB.

Upphandlingen avser inköp av läkemedel för successiva leveranser efter avrop för Region Skåne och för andra juridiska personer där Region Skåne har ett dominerande ägarinflytande, samt de förvaltningar eller vårdgivare som är offentligt finansierade med vilka regionen har avtal med samt betalningsansvar för.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-30)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001161