Region Skånes upphandlingar Läkemedel Onpattro - substans patisiran

Läkemedel Onpattro - substans patisiran

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Avtalet omfattar läkemedlet Onpattro innehållande den aktiva substansen patisiran (ATC N07XX12).

--

Ang uppgift för upphandlingens totala värde

I enlighet med svensk lagstiftning görs bedömningen att uppgiftom pris/värde ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§.

Siffran "1" har angetts i fältet "Värde" .

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Förhandlat förfarande utan meddelande om upphandling

Publicerad

2023-11-30

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer