Region Skånes upphandlingar Läkemedel Kyprolis - substans Karfilzomib

Läkemedel Kyprolis - substans Karfilzomib

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen omfattar inköp av läkemedlet Kyprolis innehållande den aktiva substansen karfilzomib (L01XX45).

Leverantören åtar sig att leverera käkemedlet till Köparen i enlighet med ingånget Avtal.

---

Ang upphandlingens totala värde

I enlighet med svensk lagstiftning görs bedömningen att uppgift om pris ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§ och 19 kap 3§. Siffran "1" är angiven då fältet "Värde" är obligatoriskt att fylla i.

Upphandlingen omfattar inköp av läkemedlet Kyprolis innehållande den aktiva substansen karfilzomib (L01XX45).

Leverantören åtar sig att till Köparen samt till övriga verksamheter med vilka Köparen har avtal med, leverera Läkemedel i enlighet med Avtalet. Varor som omfattas framgår av Avtalet.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2021-12-24

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O000711