Region Skånes upphandlingar Läkemedel Kadcyla - substansen trastuzumab emtans

Läkemedel Kadcyla - substansen trastuzumab emtans

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Avtalet omfattar läkemedlet Kadcyla innehållande den aktiva sub-stansen trastuzumab emtansin (L01FD03). --- Ang uppgift för upphandlingens värde I enlighet med svensk lagstiftning görs bedömning att uppgiften om pris/värde ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§. Siffran "1" har angetts i fältet "Värde".

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Förhandlat förfarande utan meddelande om upphandling

Publicerad

2024-01-19

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O003442