Region Skånes upphandlingar Läkemedel Immunglobulin: ivig, scig och anti-D-ig

Läkemedel Immunglobulin: ivig, scig och anti-D-ig

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av läkemedel innehållandes immunglobulin för successiva leveranser till Region Skåne. Avtalen gäller även för annan juridisk person som genom Avtal getts möjlighet av Region Skåne att nyttja detta Avtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-04-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O000923