Region Skånes upphandlingar Läkemedel Immunglobulin iv 2021

Läkemedel Immunglobulin iv 2021

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser inköp av humant normalt immunglobulin, intravaskulär administrering, för successiva leveranser till Region Skåne. Avtalen gäller även för annan juridisk person som genom Avtal getts möjlighet av Region Skåne att nyttja detta Avtal.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-09)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001734