Region Skånes upphandlingar Läkemedel Brineura 2021

Läkemedel Brineura 2021

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Avtal avser inköp av rekvisitionsläkemedel Brineura (cerliponas alfa), ATC-kod A16AB17, för successiva leveranser efter avrop för Region Skånes verksamheter.

I enlighet med svenska lagstiftningen görs bedömningen att uppgift om pris ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§ och Lagen om offentlig upphandling 12kap 20§.

I denna upphandlingen ingår rekvisitionsläkemedel Brineura (cerliponas alfa), ATC-kod A16AB17.

Upphandlingen avser inköp av läkemedel för successiva leveranser efter avrop för Region Skånes verksamheter.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2021-06-04

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O002199