Region Skånes upphandlingar Läkemedel Aspaveli - substansen pegcetakoplan

Läkemedel Aspaveli - substansen pegcetakoplan

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Avtalet omfattar läkemedlet Aspaveli innehållande den aktiva substansen Pegcetakoplan (ATC kod L04AA54).

--

Ang uppgift för upphandlingens värde

I enlighet med svens lagstiftning görs bedömningen att uppgift om pris/värde ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§. Siffran "1" har angetts i fältet "Värde" då det inte kan lämnas tomt.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Förhandlat förfarande utan meddelande om upphandling

Publicerad

2024-01-02

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O003440