Region Skånes upphandlingar Läkemedel Anestesigaser 2022

Läkemedel Anestesigaser 2022

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandlingen avser inköp av läkemedel på rekvisition och tillhandhållande av doseringsenheter (lån) för Region Skåne

Uppföljningsmöten

Leverantören ska på anmodan från Beställaren delta i uppföljningsmöten där ingånget Avtal och samarbete följs upp. Vid uppföljningsmötet kan det ske en avstämning gällandes utvecklingsarbete kring införande av CLMA med fokus på primärförpackningens databärare och vad denna innehåller.

Vid uppföljningsmötena kan även genomgång av eventuella nya och förändrade rutiner, leveranssäkerhet, statistik, uppföljning av kvalitet mm. diskuteras.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-06-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000833