Region Skånes upphandlingar Läkemedel Adakveo, substansen krizanlizumab

Läkemedel Adakveo, substansen krizanlizumab

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Avtalet omfattar läkemedlet Adakveo innehållande den aktiva substansen krizanlizumab (B06AX01).

---

Ang uppgift för Upphandlingens värde

I enlighet med svensk lagstiftning görs bedömningen att uppgift om pris/värde ska beläggas med SEKRETESS enligt Offentlighet och Sekretesslagen (OSL) 31 kap 16§ samt 19 kap 3§. Siffran "1" har angetts då fältets "Värde" är obligatoriskt att fylla i.

Avtalet omfattar läkemedlet Adakveo innehållande den aktiva substansen krizanlizumab (B06AX01).

Leverantören åtar sig till Köparen samt till övriga verksamheter med vilka Köparen har avtal med, leverera Läkemedel i enlighet med ingånget Avtal.

(Meddelande om tilldelning av kontrakt)

Förfarande

Tilldelning utan tidigare publicering

Publicerad

2022-05-07

Dokumenttyp

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000924