Region Skånes upphandlingar Läkemedel 2024 del 1

Läkemedel 2024 del 1

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

I denna upphandling ingår rekvisitionsläkemedel ur 13 olika kategorier bl.a. Onkologi, Anestesi och Psykofarmaka. Upphandlingen avser inköp av läkemedel för successiva leveranser efter avrop för Region Skåne och för andra juridiska personer där Region Skåne har ett dominerande ägarinflytande, samt de förvaltningar eller vårdgivare som är offentligt finansierade med vilka regionen har avtal med samt betalningsansvar för.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-17)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-10-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2023-O002645