Region Skånes upphandlingar Läkemedel 2023, del 1

Läkemedel 2023, del 1

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

I denna upphandling ingår rekvisitionsläkemedel med bl.a. albumin, natriumklorid och kaliumklorid samt andra läkemedel inom bl.a. terapiområde infektion och smärta. Upphandlingen avser inköp av läkemedel för successiva leveranser efter avrop för Region Skåne och för andra juridiska personer där Region Skåne har ett dominerande ägarinflytande, samt de förvaltningar eller vårdgivare som är offentligt finansierade med vilka regionen har avtal med samt betalningsansvar för.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-18)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-16

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001392