Lakanseparator

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Inbjudan

Här med inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande objekt för upphandling Lakanseparator 2020-O001723 till Tvätt och Textil, Kristianstad.

Upphandlingsobjekt och omfattning

Upphandlingen avser utbyte av befintlig- samt inköp av fabriksny Lakanseparator, här efter kallad Separator, till Tvätt och Textil enligt beskrivning i Kravspecifikation, Administrativa föreskrifter, Avtalsmall samt tillhörande bilagor.

Upphandlingen avser uteslutande inköp till Region Skånes verksamhet Tvätt och Textil i Kristianstad.

Region Skåne har övervägt att dela upphandlingen i delområden men funnit att detta ej är lämpligt för den aktuella upphandlingen eftersom upphandlingen avser 1st utrustning kan denna av tekniska skäl inte delas upp då komponenter m.m. utgör en helhet.

Beställaren önskar en (1) Leverantör som kan tillgodose en helhetslösning beträffande Separatorn inklusive leverans, installation, underhåll och service samt kan förse verksamheten med reservdelar och tillbehör under Separatorns livslängd.

Avtal och avtalstid

Avtal kommer att tecknas med en (1) Leverantör.

Detta Avtal gäller från och med avtalets tecknande till och med när alla åtagande enligt Avtalet är utförda.

Mer information om tider finns specificerat i Kravspecifikation.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Region Skåne, org nr 232100-0255, genom Koncernstab inköp och ekonomistyrning.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-01)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-09-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001723