Region Skånes upphandlingar Lågtemperatursterilisator

Lågtemperatursterilisator

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandlingen avser lågtemperatursterilisator för sterilisering av

värmekänsliga material, utrustningar och instrument med väteperoxid.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-02)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-12-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001867