Region Skånes upphandlingar Lager- och logistiktjänst

Lager- och logistiktjänst

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser lager- och logistiktjänst:

• Beställning av artiklar på Region Skånes avtal för artiklar

• Ta emot leveranser från produktleverantörer

• Ägande och lagerhållning av upphandlade artiklar

• Transitlager

• Ta emot beställningar

• Ha en extern webbshop

• Plockning och packning av beställda artiklar

• Ruttsortering och godsmottagargruppering

• Fakturera beställande enhet

• Hantera reklamationer och returer

• Hantering av returemballage

• Hantering av förrådsvagnar

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-19)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O001112