Region Skånes upphandlingar Laboratorieteknisk inredning

Laboratorieteknisk inredning

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Köp av laboratorieteknisk inredning i samband med uppförande av servicebyggnad 57 vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-10-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-09-13

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O000149