Region Skånes upphandlingar Laboratorieteknisk inredning - Dragskåp

Laboratorieteknisk inredning - Dragskåp

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Köp av 32 st dragskåp i samband med uppförande av ny servicebyggnad 57 Skånes universitetssjukhus Malmö inom ramen för NSM-projekten med möjlighet till option på eventuellt ytterligare dragskåp, service och underhåll, tillbehör, anslutningar samt tillkommande arbeten, vilka samtliga kommer att preciseras i handlingarna i nästa steg.

Sista ansökningsdag
Ansökningstiden utgått

(2020-08-27)

Förfarande

Förhandlat

Publicerad

2020-07-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-O001593