Kvävetankar

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser anskaffningen av tre (3) kvävetankar till Klinisk immunologi och

transfusionsmedicin, medicinsk service, Region Skåne för placering i Lund samt option för ytterligare

köp av två (2) kvävetankar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-11-28)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002495