Region Skånes upphandlingar Kvalitetskontroller lokalvård

Kvalitetskontroller lokalvård

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen avser extern kvalitetskontroll av utförd regelmässig samt periodisk lokalvård efter överenskommen årsplanering. Uppdraget avser även att vid kvalietskontrollerna leverera skriftlig rapportering och delta i avstämningsmöten .

Upphandlingen avser extern kvalitetskontroll av utförd regelmässig samt periodisk lokalvård efter överenskommen årsplanering. Uppdraget avser även att vid kvalietskontrollerna leverera skriftlig rapportering och delta i avstämningsmöten

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-10-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-09-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2022-O000798