Region Skånes upphandlingar KV Centralen 4, Höganäs Om- och tillbyggnad vårdcentral

KV Centralen 4, Höganäs Om- och tillbyggnad vårdcentral

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Vårdcentralen Delfinen i Höganäs ska bygga om och till sina befintliga lokaler. Lokalerna ägs och förvaltas av Samhälls Syd AB som kommer driva entreprenaden tillsammans med Region Skåne.

Entreprenaden innefattar ca 550 kvm tillbyggnad samt att man

utför mindre ombyggnader i befintlig byggnad.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-07-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-05-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

84150000-407420-41033