Kryostater

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Malmö

Upphandling avser fyra (4) Kryostater till Nya sjukhuset i Malmö.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-06-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-05-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2021-O002214