Region Skånes upphandlingar Konventionell röntgen till Malmö, Landskrona och Ängelholm

Konventionell röntgen till Malmö, Landskrona och Ängelholm

Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning, KRISTIANSTAD

Upphandlingen omfattar totalt tre (3) fullt driftklara bildgivande system för skelett- och lungundersökningar uppfyllande offererad prestanda för placering på lasaretten i Landskrona, Malmö och Ängelholm. Fullständig kravspecifikation i upphandlingsdokumenten.

Konventionell röntgen till Malmö, Landskona och Ängelholm

Konventionell röntgenutrustning till Malmö, Landskrona och Ängelholm.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-26)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

KI210046