Region Skånes upphandlingar Kontroll av mikrobiologisk renhet

Kontroll av mikrobiologisk renhet

Region Skåne, Regionfastigheter, Lund

Uppdraget avser att utföra mätningar i Regionens operationsrum samt uppdukningsrum genom att utföra de i avtalet specificerade kontrollerna avseende partikel- och CFU- provtagningar samt att utföra byten av HEPA-luftfilter när så är påkallat.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-12-07)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-11-07

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Skåne län

Diarie-/referensnummer

2020-FA000252